Udover avlsrestriktionerne er der i nogle racer vedtaget en række avlsanbefalinger, som det er frivilligt for opdrætteren, om vedkommende vælger at følge. Men forældredyrenes opfyldelse af hhv. avlsrestriktioner og avlsanbefalinger er afgørende for, hvilken type stambog afkommet får.

Stambog - Basis eller Basis Plus

DKK opererer med to typer stambøger: Basis og Basis Plus. 
Hvad er forskellen? 

Basis stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner. Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD (hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arvelige øjensygdomme. 

Basis Plus stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner samt racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, vurdering af hundens eksteriør, mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver.

En Basis Plus stambog bærer påskriften: "Denne hund er avlet efter [Specialklubbens navn] og DKK's avlsanbefalinger".

 

 

 Avlsrestriktioner For Golden retrievere :
HD-krav
: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B) 

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK. 

En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Øjenkrav: Afkom kan kun registreres i DKK, såfremt begge forældre er undersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge før parring. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på parringstidspunktet. 

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Kryptorchid-attest: 
Faderen til hvalpene skal have en dyrlægeattest, der beviser, at han har normale testikler på normal plads 
eller en FCI-anerkendt præmiering 
eller Dansk Retriever Klubs kvalifikationsprøve. 
eller en Tysk Zuchtzulassungsprüfung. 

Der henvises herudover til DKKs stambogsføringsregler. 

Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Retriever Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK
2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK
3. Forældredyrene må ikke være registreret med samme øjensygdom hos DKK.